Welkom op onze website www.pro-vape.eu

Voor ons bij pro-vape.eu zijn uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk, om deze reden verzamelen en beheren wij uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en nemen wij specifieke maatregelen om deze veilig te houden.

Wie is de houder?

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd door SIA ''Pro Vape'', Teraudlietuves street, LV-1026, Riga , Reg.nr. 40203029617.

Voor verduidelijkingen, vragen of vereisten in verband met uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door een verzoek te sturen naar onze e-mail: info@pro-vape.eu.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

De persoonsgegevens die SIA "Pro Vape" verwerkt, zijn de gegevens die u ons verstrekt wanneer u een bestelling afsluit en goederen koopt, en de gegevens die wij verzamelen wanneer u surft of gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden op www.pro-vape.eu. De pro-vape.eu kan gegevens over u verzamelen zoals: voornaam en achternaam, verzendadres en factuuradres, browsegegevens en uw winkelgewoonten

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het aangaan en uitvoeren van de koopovereenkomst voor goederen die worden aangeboden op www.pro-vape.eu.

U te voorzien van de diensten van www.pro-vape.eu zoals het aanmelden voor de nieuwsbrief.

De registratie op de Website en het gebruik van diensten voorbehouden aan geregistreerde gebruikers mogelijk te maken.

De verzoeken te beheren die u naar onze Customer Care kunt sturen.

In de bovengenoemde gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens legitiem wanneer dit noodzakelijk is om een contract met u uit te voeren of om u de dienst te verlenen waarom u specifiek hebt verzocht. Wij voeren ook statistische onderzoeken en analyses uit met gegevens in geaggregeerde vorm om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met en gebruik maken van de Website, om ons aanbod en onze diensten te verbeteren.

Wie verwerkt uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door naar behoren opgeleid personeel van ons bedrijf en andere bedrijven van de Groep voor organisatorische en functionele behoeften in verband met de levering van diensten op www.pro-vape.eu.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een beperkte periode, afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn verzameld; aan het einde van deze periode worden uw persoonsgegevens gewist of anderszins onomkeerbaar geanonimiseerd. De bewaartermijn varieert naargelang het doel van de verwerking: zo worden de gegevens die bij de aankoop van goederen op www.pro-vape.eu worden verzameld, verwerkt tot alle administratieve en boekhoudkundige formaliteiten zijn vervuld, zodat ze volgens de lokale belastingwetgeving worden gearchiveerd (tien jaar), terwijl de gegevens die worden gebruikt om u onze nieuwsbrief te sturen, worden gearchiveerd tot u vraagt om te worden uitgeschreven.

Wat zijn uw rechten?

Afhankelijk van de specifieke verwerking kunt u op elk moment: uw toestemming voor de verwerking intrekken, weten welke persoonsgegevens wij van u in ons bezit hebben, waar ze vandaan komen en hoe ze gebruikt worden, verzoeken om ze bij te werken, te corrigeren of te integreren, beslissen wat u met uw persoonsgegevens wilt doen na uw overlijden en, in de gevallen voorzien in de geldende bepalingen, ze wissen, de verwerking beperken of bezwaar maken tegen de verwerking ervan.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is geschied, kunt u een klacht indienen bij een van de toezichthoudende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in Letland.

Deze kennisgeving kan in de loop van de tijd wijzigingen en aanvullingen ondergaan, dus nodigen wij u uit de inhoud ervan regelmatig te controleren. Waar mogelijk zullen wij proberen u onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen.