Om onnodige vertragingen en meningsverschillen tijdens het sluiten van de koopovereenkomst uit te sluiten, verzoeken wij u de belangrijkste SIA "PRO VAPE",reg. 40203029617 (pro-vape.eu) hieronder vermelde, verenigde Koopvoorwaarden van Aangeboden Goederen.

Aangezien de verkoop van het door pro-vape.eu aangeboden product plaatsvindt via een op internet gebaseerd aanbod, in overeenstemming met artikel 10 van de wet op de bescherming van de consument in de Republiek Letland (PTAL), komt in dit geval de overeenkomst op afstand tot stand tussen de koper en de verkoper op het moment dat de bestelling door de koper wordt gedaan.

Een bestelling kan worden gedaan op de website www.pro-vape.eu.

www.pro-vape.eu alle goederenprijzen zijn weergegeven exclusief 21% BTW. De aangeboden prijzen zijn geldig voor de periode aangegeven op het artikel. De kosten van de bezorgdienst zijn niet inbegrepen in de prijs van het artikel.

U kunt het bestelde product en de gekozen bezorgdienst per bankoverschrijving betalen.

Bij het bestellen dient u een e-mail adres op te geven zodat de klant instructies, factuur, etc. de benodigde documentatie kan ontvangen.

Bij het bestellen van goederen bieden wij comfort levering - koeriersbedrijf levert het bestelde product op het opgegeven adres. In alle gevallen wordt de levertijd van het product overeengekomen op het moment van bestellen. In het geval van meerdere bestellingen, kan de klant alle goederen samen of afzonderlijk ontvangen.

Voordat u het gekochte artikel in gebruik neemt, dient u de gebruiksaanwijzing van het product zorgvuldig te lezen en het product uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, overeenkomstig de kenmerken van het product en het beoogde gebruik.

Als u zich bedenkt en besluit van de koop af te zien, bepalen de wet op de bescherming van de rechten van de consument in de Republiek Letland (PTAL) en de verordeningen van het kabinet van ministers nr. 255 "Verordeningen inzake op afstand gesloten overeenkomsten" (kabinetsverordening nr. 255) dat de koper het recht heeft om zich gedurende 14 kalenderdagen uit de overeenkomst terug te trekken en de in de onlinewinkel gekochte goederen aan de verkoper terug te sturen. Artikel 12, lid 6, van de PPAL bepaalt dat, in geval van herroeping van de overeenkomst op afstand, "de consument verantwoordelijk is voor het behoud van de kwaliteit en veiligheid van het product binnen de termijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht". Wij raden u aan de originele verpakking van het product te bewaren om het herroepingsrecht te voorkomen, overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst op afstand dat het product niet mechanisch uitwendig beschadigd is. Om overeen te komen over het terugzenden van het item, vul dan het Annuleringsformulier in en neem contact met ons op via e-mail: info@pro-vape.eu of per telefoon: +371 26424243, onder vermelding van het ordernummer en de datum. U kunt het product retourneren door het product samen met het herroepingsformulier terug te sturen naar SIA "Pro Vape", Teraudlietuves street 22, LV-1026 Riga, Letland.

Procedures voor de behandeling van klachten en buitengerechtelijke geschillen.

U kunt uw klacht over de beschikbaarheid of de kwaliteit van de goederen elektronisch indienen door een e-mail te sturen naar info@pro-vape.eu of schriftelijk bij Teraudlietuves street 22, LV-1026 Riga.

De klacht zal binnen 7 werkdagen na de datum van ontvangst van de klacht worden behandeld door toezending van een antwoord aan het in de klacht vermelde contactadres.

 

Indien de klacht ongegrond wordt bevonden en u het er niet mee eens bent dat de klacht ongegrond is, heeft u het recht gebruik te maken van de alternatieve geschillenbeslechtingsmogelijkheden waarin de regelgevingsbesluiten voorzien, door een schriftelijk verzoek tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting in te dienen bij de verkoper van de goederen, onder vermelding van:

- naam, achternaam, contactgegevens;

- de datum van indiening van het verzoek

- de aard van het geschil, de conclusies en de gronden waarop het berust.

 

Informatie over buitengerechtelijke geschillenbeslechting en buitengerechtelijke geschillenbeslechting:

- Informatie over de procedure voor de beslechting van geschillen: www.ptac.gov.lv/en/content/stridu-risinasanas-process

-Informatie over de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

- Informatie over online geschillenbeslechting (SIT): Als er een probleem is met een online aankoop, kan de klant het SIT-platform gebruiken om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Links naar het SIT-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

 

 

Indien tijdens het gebruik van het product een technisch probleem optreedt, zal het product worden onderhouden in overeenstemming met de normen van de wet op de bescherming van de rechten van de consument in de Republiek Letland. De levensduur van het product wordt aangegeven in de beschrijving ervan. Wanneer een aankoop wordt gedaan, wordt samen met het product een elektronische factuur aan de koper verstrekt, die informatie bevat over de service van de specifieke goederen. De bon wordt elektronisch opgesteld en is geldig zonder handtekening. Aankoopdocumenten zijn alleen geldig als ze correct en duidelijk zijn vermeld: naam van het product, datum van verkoop. Het is verboden veranderingen aan te brengen in de aankoopdocumenten, de daarop vermelde gegevens te wissen of te overschrijven - in dat geval worden de dienstdocumenten ongeldig verklaard.

Indien u een geregistreerde gebruiker van pro-vape.eu bent maar om een of andere reden uw profiel wenst te verwijderen, gelieve een e-mail te sturen naar info@pro-vape.eu

Minimum bestelling:

Het minimum bestelbedrag is 100 EUR

Pro-vape.eu behoudt zich het recht voor uw bestelling niet uit te voeren indien u niet in staat bent de klant te contacteren op het door u opgegeven telefoonnummer of e-mail.

Opgelet! Voor u kiest voor betaling met uw bankkaart, gelieve de dagelijkse betalingslimieten van uw bankkaart na te kijken vooraleer te betalen.

In geval van vragen kunt u bellen naar +371 26424243 of schrijf naar e-mail: info@pro-vape.eu