Laipni lūdzam mūsu vietnē www.pro-vape.eu

Mums vietnē pro-vape.eu jūsu privātums un jūsu personas datu drošība ir ļoti svarīga, tāpēc mēs ļoti rūpīgi vācam un apstrādājam jūsu personas datus un veicam īpašus pasākumus, lai tos aizsargātu.

Kas ir īpašnieks?

Zemāk ir sniegta pamatinformācija par jūsu personas datu apstrādi, ko veic SIA "Pro Vape" (reģ. Nr. 40203029617), Teraudlituves iela, LV-1026, Rīga, Latvija.

Lai iegūtu skaidrojumus, jautājumus vai prasības, kas saistītas ar jūsu privātumu un jūsu personas datu apstrādi, varat jebkurā laikā sazināties ar mums, nosūtot pieprasījumu uz mūsu e-pastu: info@pro-vape.eu.

Kādus datus mēs apstrādājam un kāpēc?

Personas dati, ko apstrādā SIA Pro Vape, ir tie, kurus jūs mums sniedzat, veicot pasūtījumu un iegādājoties preces, un tie, kurus mēs apkopojam, kad skatāt vai izmantojat www.pro-vape.eu piedāvātos pakalpojumus. Pro-vape.eu var apkopot datus par jums, piemēram: vārdu un uzvārdu, piegādes un norēķinu adresi, pārlūkošanas datus un jūsu iepirkšanās preferences.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

Noslēgt un izpildīt līgumu par interneta vietnē www.pro-vape.eu piedāvāto preču pārdošanu.

Nodrošināt jums www.pro-vape.eu pakalpojumus, piemēram, abonēt biļetenu.

Atļaut reģistrāciju vietnē un pakalpojumu izmantošanu reģistrētiem lietotājiem.

Pārvaldīt pieprasījumus, kurus varat nosūtīt mūsu atbalsta komandai.

Iepriekš minētajos gadījumos jūsu personas datu apstrāde ir likumīga, ja nepieciešams noslēgt ar jums līgumu vai sniegt jums pakalpojumu, kuru esat īpaši pieprasījis. Mēs arī veicam statistikas apsekojumus un datu analīzi apkopotā veidā, lai saprastu, kā lietotāji mijiedarbojas ar vietni un kā viņi to izmanto, lai uzlabotu mūsu piedāvājumus un pakalpojumus.

Kas apstrādās jūsu datus?

Jūsu personas datus apstrādā atbilstoši apmācīts mūsu uzņēmuma un citu grupas uzņēmumu personāls organizatoriskām un funkcionālām vajadzībām, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu vietnē www.pro-vape.eu.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus ierobežotu laika periodu atkarībā no mērķa, kādam tie tika vākti, kura beigās jūsu personas dati tiks dzēsti vai kā citādi neatgriezeniski anonīmi. Uzglabāšanas laiks mainās atkarībā no apstrādes mērķa: piemēram, preču iegādes laikā vietnē www.pro-vape.eu savāktie dati tiek apstrādāti pirms visu administratīvo un grāmatvedības formalitāšu nokārtošanas, tāpēc tos iesniedz saskaņā ar vietējiem noteikumiem nodokļu likumdošana (desmit gadi) un tie, kas tika izmantoti, lai nosūtītu jums mūsu biļetenu, tiek saglabāti līdz brīdim, kad jūs lūdzat anulēt abonementu.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jebkurā laikā, atkarībā no konkrētās apstrādes, jūs varat: atsaukt piekrišanu apstrādei, uzzināt, kādi jūsu personas dati ir mūsu rīcībā, to izcelsme un kā tie tiek izmantoti, pieprasīt to atjaunināšanu, labošanu vai integrēšanu, izlemt, ko vēlaties darīt ar jūsu personas datiem pēc jūsu nāves un pašreizējos noteikumos paredzētajos gadījumos to dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai apstrādes objektu.

Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde tika veikta nelikumīgi, varat iesniegt sūdzību vienā no uzraudzības iestādēm, kas atbild par personas datu aizsardzības likumu ievērošanu Latvijā.

Šis paziņojums laika gaitā var tikt mainīts un papildināts, tāpēc mēs aicinām jūs periodiski pārbaudīt tā saturu. Ja iespējams, mēs centīsimies jūs nekavējoties informēt par visām veiktajām izmaiņām.